Khi những họa phẩm nổi tiếng được chuyển thành hình xăm

Picasso, Van Gogh, Gustav Klimt, Banksy đều có những fan "cuồng" muốn mang tác phẩm của thần tượng đi theo mình mọi lúc mọi nơi…

 

 

"The Great Wave off Kanagawa" của Hokusai

 

 

 

 

"Starry Night" của Vincent van Gogh

 

 

 

 

 

 họa phẩm của Banksy

 

 

Pablo Picasso

 

 

“Ceci n’est pas une pipe” của René Magritte

 

 

“The Night Cafe" của Vincent van Gogh

 

 

“The Kiss” của Gustav Klimt

 

 

“Marilyn” của Andy Warhol

 

 

“War and Peace” của Pablo Picasso

 

 

Roy Lichtenstein

 

 

“Chanteur” của Joan Miró

 

 

“Make Art Not War” của Shepard Fairey

 

 

“Impression Sunrise” của Claude Monet

 

 

“The Elephants” của Salvador Dalí

 

 

“Banana” của Andy Warhol

 

 

 

 

“The Creation of Adam” của Michelangelo

 

 

Frida Kahlo

 

 

Jackson Pollock

 

 

“The Son of Man” của René Magritte

 

 

Marcel Duchamp

 

 

Phác họa của Edgar Degas

 

 

“Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte” của Georges Seurat

 

 

“Sweet Dreams Baby!” của Roy Lichtenstein

Bình luận (0)

Để lại bình luận