Artist WIN TOEE

Artist Win Toee là thợ xỏ khuyên chuyên nghiệp, bên cạnh công việc hàng ngày, anh đang theo học các lớp học dài hạn về mỹ thuật, luyện tập các kỹ năng xăm để theo đuổi giấc mơ trong tương lai của mình, trở thành một Tattoo Artist.