Artist BÌNH NGUYÊN

Dáng người nhỏ nhắn nhưng có những hoài bão lớn lao, Artist Binh Nguyen là thành viên nhỏ tuổi nhất của Saigon Tattoo Club, anh chuyên thể loại Hình Xăm Chữ. Các tác phẩm xăm chữ của Artist Bình Nguyên đều do anh thiết kế. Với niềm mong...