Nong Tai

Nong tai nhiều kích cỡ tại Thế Giới Xỏ Khuyên – Piercing World. Bạn có thể tùy chọn size nong từ 2mm – 24mm tùy theo độ lớn của phần mềm tai.